1
Jack Ma đã nói “Các bạn nên học cách chơi Poker đi, tôi đánh không giỏi, thậm chí đánh kiểu bản năng nhưng chơi Poker đã dạy tôi rất nhiều thứ về tâm lý và triết lý kinh doanh”. Học cách chơi Poker không chỉ là chơi bài hay chơi cờ bạc mà còn là
About
Contact Us
Guidelines
Privacy Policy
Terms & Conditions